Skip to product information
1 of 1

JK Cartons Group

กล่องฝาครอบ

กล่องฝาครอบ

Regular price 0.00 ฿ THB
Regular price Sale price 0.00 ฿ THB
Sale Sold out
เป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมที่ประกอบด้วยกล่อง 2 ชั้น คือ ฝาครอบกับตัวกล่อง เปิดโดยการยกกล่องที่สวมกันอยู่ ออกจะแยกเป็นด้านล่าง 1 กล่อง และ ด้านบนอีก 1 กล่อง สามารถครอบกันได้สนิท นิยมใช้ในการบรรจุสินค้าที่ต้องการให้เห็นสินค้าได้ง่าย เช่น กล่องเสื้อผ้า กล่องผ้าเช็ดตัว กล่องใส่รูปภาพหรือกล่องใส่ดอกไม้ เป็นต้น
View full details