ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกล่องบรรจุภัณฑ์

ปฏิเสธไม่ได้ว่ากล่องบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา เพราะนอกจากจะทำหน้าที่ช่วยปกป้องสินค้าในระหว่างการจัดส่งและการจัดเก็บแล้ว สำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์ กล่องบรรจุภัณฑ์ยังสามารถช่วยในการส่งเสริมการขายและการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆให้เป็นที่น่าจดจำได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม กล่องบรรจุภัณฑ์หลายประเภทก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน โดยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกล่องบรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

  • ผลกระทบในขั้นตอนการผลิต 

บรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตจากวัสดุที่มาจากธรรมชาติหรือสังเคราะห์ ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในการผลิต เช่น ไม้ กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น นอกจากนี้ กระบวนการการผลิตบรรจุภัณฑ์ยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ำ และดินได้อีกด้วย

  • ผลกระทบในขั้นตอนการใช้งานและกำจัด 

บรรจุภัณฑ์บางประเภทสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้ แต่บรรจุภัณฑ์บางประเภทไม่สามารถย่อยสลายได้ และจะต้องทิ้งเป็นขยะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์อย่างไร ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด?

หลังจากที่ได้ทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกล่องบรรจุภัณฑ์กันไปแล้ว หลายท่านคงเกิดข้อสงสัยว่า แล้วการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์แบบไหนถึงจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แท้จริงแล้ว การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลยนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากขั้นตอนการผลิตสิ่งของทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีผลกระทบต่อธรรมชาติไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนั้นสามารถทำได้ ด้วยแนวทางต่างๆดังต่อไปนี้

  • เลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือรีไซเคิลได้

การเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้นั้น จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงได้ โดยวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้ ได้แก่ กระดาษ กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก และแก้ว เป็นต้น

  • เลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง วัสดุจากธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้ เช่น กระดาษจากป่าปลูกอย่างยั่งยืน และวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ เนื่องจากวัสดุเหล่านี้จะช่วยลดขั้นตอนในการผลิตและการกำจัดได้ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

  • ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถใช้งานซ้ำได้หลายครั้งนั้น จะช่วยลดการเกิดขยะ และลดความถี่ในการผลิตซ้ำลงได้

  • ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้สามารถกำจัดได้อย่างง่ายดาย

การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้สามารถกำจัดได้อย่างง่ายดาย ยกตัวอย่างเช่น กล่องบรรจุภัณฑ์กลุ่มกระดาษ จะช่วยลดปริมาณขยะและปัญหามลพิษที่เกิดจากขั้นตอนการกำจัดลงได้

การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดีต่อผู้ใช้ และปลอดภัยต่อโลก

นอกจากขั้นตอนการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว กล่องบรรจุภัณฑ์จำเป็นต้องถูกออกแบบให้ดีต่อผู้ใช้ด้วย ซึ่งการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ดีต่อผู้ใช้ และปลอดภัยต่อโลก หมายถึง การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน 

โดย เจ.เค.บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป เป็นผู้ผลิตที่ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์อย่างใส่ใจและได้มาตรฐานสากล ซึ่งผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน และปลอดภัยต่อโลก เนื่องจาก เจ.เค.บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป เป็นโรงงานผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ หรือกระดาษลูกฟูกเกรดพรีเมียม ที่แข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานซ้ำได้หลาย อีกทั้งยังย่อยสลายหรือนำกลับมารีไซเคิลได้ง่ายอีกด้วย เราจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการกล่องบรรจุภัณฑ์คุณภาพดีที่ปลอดภัยต่อโลกด้วยนั่นเอง