ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารจากกล่องกระดาษคราฟท์ตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ทดแทนกล่องพลาสติก

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารเป็นที่ต้องการ และ นิยมใช้กันมาก เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเปลี่ยนไป  เป็นการใช้ชีวิตที่สะดวกรวดเร็วแต่ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ จึงไม่นิยมบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำจากพลาสติก ประกอบกับกระแสรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และการลดใช้พลาสติก แถมยังส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อป้องกันและลดปัญหาสุขภาพที่มาจากการใช้กล่องอาหารจากพลาสติก ส่งผลให้ผู้ประกอบประเภทร้านอาหาร ต้องปรับตัวเลือกในการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและกลุ่มผู้บริโภคที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

กล่องกระดาษคราฟท์ผลิตจากอะไร ทำไมผู้ประกอบการร้านอาหารจึงนิยมใช้

กล่องกระดาษคราฟท์ คือ กระดาษที่ผลิตมาจากเยื่อเคมี เป็นการใช้เทคโนโลยีความร้อนในการทำแยกเยื่อไม้ออก เพื่อแปรสภาพจากเนื้อไม้มาเป็นเยื่อกระดาษไม้ วิธีการนั้นจะใช้ทั้งสารเคมี และความร้อนเพื่อทำการแยกเยื่อไม้ เราเรียกวิธีการนี้ว่าการกระบวนการคราฟท์ ซึ่งจะทำให้ได้กระดาษที่มีความแข็งแรง ทนทาน และมีความยื่นหยุ่นสูง กระดาษคราฟท์นอกจากมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมจะทำเป็นบรรจุภัณฑ์ แล้วนั้น ยังมีข้อดีที่คนหันมาสนใจ และเลือกใช้กระดาษชนิดนี้สูงขึ้นนั้นคือ การช่วยลดปัญหาด้านมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม เพราะกระดาษคราฟท์เป็นวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิล และนำมาใช้ใหม่ได้ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะส่วนเกินเพิ่มขึ้น เหมือนบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่สำคัญกระดาษคราฟท์ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ กล่องกระดาษคราฟท์ จึงเป็นที่นิยมนำมาใช้ในการเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารในปัจุบัน

ทำไมกล่องกระดาษคราฟท์ถึงได้นิยมใช้บรรจุภัณฑ์อาหารมากกว่ากล่องพลาสติก

ในปัจจุบันกล่องกระดาษคราฟท์นิยมใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารทดแทนกล่องพลาสติกด้วยเหตุผลดังนี้

1.กระดาษคราฟท์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยใช้เวลาไม่นาน ไม่เหมือนกล่องพลาสติกที่ใช้เวลาย่อยสลายได้ช้า และอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลทำให้ธุรกิจร้านอาหารหันมาใช้กล่องกระดาษคราฟท์เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอีกด้วย

2. ความแข็งแรงของกระดาษคราฟท์ มีมากกว่ากระดาษทั่วไป เนื่องด้วยกรรมวิธีทางเคมีที่ผลิตจะมีความยื่นหยุ่น ทนทาน จึงถูกนิยมนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ได้ดี

3. กล่องกระดาษดราฟท์เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ได้ เพื่อลดปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น และย่อยสลายได้ไว หรือนำกลับไปแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อใช้กับธุรกิจอื่นได้เช่นกัน

4. ออกแบบหรือดัดแปลงใช้งานได้หลากหลาย ทำให้บรรจุภัณฑ์นั้นมีความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของท่านได้อีกด้วย
5.มีราคาต้นทุนในการผลิตที่ถูก และทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้

บรรจุภัณฑ์จาก JK Cartons ผลิตจากกระดาษคราฟท์ที่ช่วยลดปัญหาด้านมลพิษ

ดังนั้นการเลือกผลิตกล่องกระดาษคราฟท์ที่ช่วยลดปัญหาด้านมลพิษ และ สิ่งแวดล้อมได้ดี จึงจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานอย่าง JK Cartons รับผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษ, กล่องกระดาษ, กล่องลูกฟูก, กล่องกระดาษลูกฟูก ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้แล้วมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต อีกทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางตรง และ ทางอ้อม อีกด้วย บริษัทของเราต้องการจะดูแลรักษาธรรมชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และ ดูแลโลกของเราเพื่อคนรุ่นต่อไป​