เทคโนโลยีและคุณภาพในกระบวนการผลิต

บริษัท เจ.เค. บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย บวกกับเทคนิคการผลิตที่ยอดเยี่ยม ทำให้ผลิตงานได้หลากหลายรูปแบบสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า รวมทั้งการบริการที่รวดเร็ว เพราะบริษัทได้ใช้เครื่องจักรที่เป็นแบบ Printer Sloter (พิมพ์ต่อเนื่อง) มีคุณภาพสูงกว่าเครื่อง Long way ทั่วไป

นอกจากนี้บริษัทยังได้นำระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนและที่สำคัญคือกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบที่นำเข้าสู่ กระบวนการผลิต ตลอดจนการส่ง มอบที่ตรงเวลา (On-time delivery)