กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single wall)
รหัสสินค้า : S0001
ชื่อสินค้า : กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single wall)
รายละเอียด

ประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยที่ลอนลูกฟูกจะอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษทั้ง 2 แผ่น นิยมใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง